Tájékoztató a VGYBME mobil flottájáról


Az egyesület a Telekom hálózatához tartozó mobiltelefonos flottát biztosít tagjai, pártolótagjai számára.
Az egyedi feltételeket biztosító csomag neve: Egyedi DUALO hang-internet díjcsomag 
A flottába tartozást csak az egyesület irodáján keresztül lehet igénybe venni, Tmobil üzletben egyénileg semmi nem intézhető!


A flottás előfizetés díja, számlafizetés
Az előfizetés havidíja nettó 2240Ft + áfa vagyis brutto 2794 ft.
Ez kerül alapból kiszámlázásra csekk formájában az igénylő címére amelyet postai úton tud befizetni.
A számlán szereplő adatok alapján a fizetés teljesíthető átutalással vagy banki megbízással is.
Telekom alkalmazáson keresztül a számla NEM fizethető!


A flottás előfizetés tartalma
Magyarországi hálózatokon belül, bármely szolgáltató mobil illetve vezetékes hálózatába korlátozás nélkül 0 ft a hívás és az SMS díja. Tehát bármely időszakban, bármely belfőldi irányba, bármennyit lehet korlátozás nélkül telefonálni! Továbbá még EU-s országból is ingyen hazalehet Magyarországra telefonálni, illetve SMS-t küldeni. 
A csomag tartalmaz még 2 GB internetforgalmat.
Ha ez elfogyik akkor nincs túlszámlázás, csak teljesen belassul a net.
Lehetőség van + nettó 500 forintért kérni +3 GB internetforgalmat. (tehát így összesen 5GB internetforgalma lesz az illetőnek)

A külföldre irányuló  hívások, üzenetek, az emeltdíjas hívások, SMS-ek, valamint az egyéb vásárlások, autópályadíj fizetés, parkolódíj fizetés, stb nyilvánvalóan plusz költségekkel járnak melyek a használót, igénybevevőt terhelik. Ezek a költségek az alapdíjhoz hozzátevődnek. (ezen árakat a szolgáltató általános ártarifa rendszere tartalmazza. 


Készülék vásárlás
Készülék vásárlására nincs lehetőség. 


Telefonszám
Lehet új telefonszám igénylésével is belépni a flottába, illetve már meglévő számot is be lehet vinni.
Számhordozás esetén a telefonszám átkerül az egyesület tulajdonába, de egy esetleges kilépés esetén az visszaigényelhető.


Belépési módok
3 féle képpen lehet belépni a flottába.
1. új szám igénylésével
2. már meglévő dominós telefonszámmal.
3. már meglévő Tmobilos előfizetői számmal. Ennek egyszeri 4500 ft átírásos díja van ami az igénylőt terheli!
Ha valakinek még érvényes hűsége van a meglévő szerződésére vagy a készülékére, esetleg számlatartozása van akkor addig a szóban forgó  telefonszámával  nem tud belépni a flottába.
4. Ha valaki más szolgáltatónál van és szeretne számhordozással belépni akkor annak először saját maga el kell mennie egy T-mobil boltba és kérnie kell a számhordozást a T-mobil rendszerbe. Lehetőleg dominós kártyát igényeljen, mert ha előfizetős kártyát igényel azt körülményesebb lesz majd bevinni és mint jeleztem +4500 ft-ba kerül a belépés az előfizetősöknek a flottába. A lényeg, hogy ha valaki saját maga elintézte, hogy T-mobilos legyen, csak aztán akkor jöhet és kérheti a csatlakozást a flotttába. 


Belépési és használói feltételek
1. flottába lépni csak olyan személy tud, aki rendes tagja vagy pártoló tagja az egyesületnek és adott évben rendezte tagdíját vagy pártoló tagságával vállalt fizetési kötelezettségét.
Tehát családtagot is belehet hozni a flottába, de akkor neki pártoló tagnak kell lennie az egyesületben, ami azt jelenti hogy legalább a tagdíj mértékével (3000 forinttal) anyagilag támogatja az egyesületet.
2. Ezen felül 2 havi díjat kaucióként előre be kell fizetni, amely összeget kilépés esetén visszaigényelhet. Viszont ha valaki nem fizeti be a számláját, akkor az egyesületnek kell a tartozást rendezni ebből a keretből, így az illető erre a kaucióra már nem tarthat igényt. Ha a számláit továbbra sem rendezi, a számot kikapcsoltatjuk!
3. Jelenleg úgy néz ki, hogy kettő év hűséget alá kell írni, ugyanis az egyesület is ilyen feltételekkel tudja lehívni  a szolgáltatást. Ha valaki menet közben kilép az jelentős ködbért von maga után az egyesületre nézve, ezért fogunk hűségidőt mi is kérni a flottába belépőktől.


Belépési lépések:
1. Aki nem T-mobilos, annak egyénileg intézkednie kell, hogy az legyen. (lehetőleg dominós, vagyis feltöltő kártyás) 
2. Belépési igény leadása
3. Az egyesület megigényli a szolgáltatást.  
4. Ha minden rendben van, akkor pár nap után megérkezik az egyesületbe a szerződés és az új SIM kártya.
5. az igénylő az egyesületben alá írja a nyilatkozatot, hogy ismeri az ÁFSZ-t és fizetési kötelezettséget vállal, befizeti a kauciót. Rögtön ekkor aktiváljuk a kártyát és lehet használni.


Az igénylésről
Az igényt az egyesület felé kell benyujtani írásban az erre a célra közzétett nyomtatványon.
A  nyomtatvány  az egyesület honlapjáról letölthető, vagy személyesen is kaphat valaki az egyesület székházában! Ha valakinek segítségre lenne szüksége a kitöltésben, az irodában Crista Dóra irodavezetőt is fel lehet kérni.
A jelentkezéskor a nyomtatványon az alábbi adatokra lesz szükség:
- név, lakcím, postacím ahova számlát kéri, születési adatok, anyja neve, emailcím, telefon;
- új számot igényel, vagy már meglévő számmal akar csatlakozni. 
Ha meglévő számmal csatlakozna akkor jelezni kell a számot és hogy dominós vagy előfizetéses, továbbá nyilatkozatot is kell ebben az esetben mellékelni, hogy lemond az illető a telefonszámáról az egyesület javára. A nyilatkozat is letölthető lesz a honlaporól.
- igényele +500 forintért +3 GB internetet


Intézkedés a flottás előfizetés felett
A flottás előfizetésekkel kapcsolatban bárminemü ügyintézést csak az egyesületen keresztül lehet intézni. Bárminemü óhaj-sóhaj van akkor az egyesületbe kell jönni.
A flottás előfizetés felett a T-mobil üzletekben senki semmit nem tud egyénileg intézni.


A flottában lévő internetről
A flotta előfizetéshez alapból 2 GB internetforgalom tartozik.
Igényléskor kérhető +3 GB internetforgalom, melynek havidíja 500 ft.
A kínált le-és feltöltési sebesség Üzleti Mobilnet EU mobilinternet szolgáltatások esetében: 
letöltés 300 Mbit/s, feltöltés 50Mbit/s. Az ELŐFIZETŐ által tapasztalt sebességérték függ a 
megfelelő képességű, az adott technológiát támogató készülék meglététől, az adott ponton 
elérhető hálózattól, továbbá a rádiós és forgalmi körülményektől. A garantált le-és feltöltési 
sebesség 2G/3G/HSDPA/HSUPA és HSPA+/4G/LTE 1800 mobilhálózatokon 0 Mbit/s minden 
mobilinternet díjcsomag esetében.
A szolgáltatásban foglalt 
adatmennyiség felhasználása után a SZOLGÁLTATÓ belföldi forgalmazás esetén 32 kbit/s leés 
feltöltési sebességet biztosít, míg EU országokban történő forgalmazás esetén a díjcsomagban foglalt adatmennyiség elérése után a forgalmazás leállításra kerül. (0 
kbit/s le és feltöltési sebesség) 
Az internet szolgáltatásokba foglalt adatforgalom 80%-ának és 100%-ának elérése 
esetén a SZOLGÁLTATÓ az ELŐFIZETŐ részére SMS értesítést küld. 


Aranykártya pontok
A flottás szerződés keretében a Kapcsolat Aranykártya Programban nem lehet pontokat gyűjteni. A flottába való belépést követően a korábban összegyűjtött Aranykártya pontok beváltására nincs lehetőség.

Költségek.
- az egyesület éves tagdíja, pártoló tagságidíja 3000 ft
- más szolgáltatótól a T-mobilba való átlépés díja,
- kaució: két havi belépési díj
- előfizetés átírási díja 4500 forint (dominósokat és új számot igénylőket nem érinti)
Soknak tünhet ezen kiadások, de pár hónap elteltével megtérül.


Tanács
Ha valaki más szolgáltatónál van, vagy T-mobilos előfizetése van akkor javasolt átváltani dominós csomagra.
Álítólag van olyan üzlet ahol akadékoskodnak, hogy ilyet nem lehet, de határozottnak kell lenni és akkor menni fog.
Így dominóval olcsóbb (megspórolható a 4500 ft átírási díj), valamivel gördülékenyebb a belépés.


külföldi hívások, SMS-ek
Alapból a külföldi hívások fizetősek. De!
Az EU területéről roming helyzetben indított és fogadott hívások 0 Ft-ba kerülnek.
Magyarországról az EU-ba és egyéb külföldi országokba  indított hívások fizetősek!

EU ország: Európai Unió országai és azok külbirtokai, valamint Andorra, Izland, Liechtenstein, Norvégia. Magyarországi hálózatból más EU országok* hálózataiba indított hívás és küldött SMS nem minősül roaming helyzetnek, így ezek díjazására a nemzetközi tarifák irányadóak.
Roaming szolgáltatás az EU országok* területén működő minden, a Magyar Telekommal szerződött partnerhálózaton vehető igénybe.