Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesülete
7623 Pécs, Móricz Zsigmond utca 8.

TÁJÉKOZTATÓ

A Távszem szolgáltatásról,
a tesztelésében való részvételről,
és az ahhoz kapcsolódó Iphone igényléséről

A Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesülete (továbbiakban egyesület)  örömmel tájékoztatja a tagságát, hogy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének (továbbiakban MVGyOSz) tagszervezeteként, csatlakozott annak Távszem címet viselő projektjéhez. Ezáltal tagjaink is élvezhetik ezen szolgáltatás előnyeit, amely 2019 júliusától lesz elérhető. 


A Távszem projektről

Szüksége lenne valakire aki időnként felolvassa leveleit, beazonosítja dokumentumait, szól ha zöldre válta a lámpa az útkereszteződésben, segít kiválasztani egy terméket a boltban, megmondja melyik buszjárat állt meg a megállóban? 
Ezekben és hasonló esetekben nyújt segítséget az új Távszem szolgáltatás!

A Távszem projekt keretein belül kifejlesztésre kerülő komplex szolgáltatás azzal a céllal jön létre, hogy a látásukban akadályozott személyek mobilkészüléküket igénybe véve, interneten keresztül hang és videokapcsolatot létesíthessenek egy operátor munkatárssal, aki igény szerint segítséget nyújt az olyan esetekben, amikor egy adott helyzetben látásra van szükség. Innen a projekt neve is, a Távszem keretein belül az operátor az igénybevevő mobiltelefonjának kameráján keresztül látja be a látássérült személy környezetét, a körülötte lévő tárgyakat, így képes többek között írott anyagok felolvasására, segíthet tárgyak, termékek megkülönböztetésében, és számos egyéb esetben, a nap 24 órájában bármikor.
Az MVGYOSZ által kifejlesztett Távszem nevű mobilalkalmazás, és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra teljesen ingyen vehető igénybe az MVGYOSZ tagjai, illetve tagegyesületeinek tagjai számára. 

Megjegyzés: Azon látássérültek, akik nem tagjai az MVGyOSz egyik tagszervezetének sem, a szolgáltatás használatához egyénileg regisztrálniuk kell, és igazolniuk szükséges látássérültségüket. Ez a csoport viszont nem veheti igénybe az egyéb lehetőségeket, úgymint a mentor segítségét illetve nem igényelhet tesztkészüléket sem. Ezért javasoljuk az egyesület tagságába való belépést, valamint a tagi jogviszony mielőbbi rendezését! Továbbá felhívjuk régi tagjaink figyelmét, hogy a Távszem alkalmazásba való bejelentkezéshez szükséges a megyei egyesülettel való adategyeztetés, és adatkezelési nyilatkozat elfogadása!

A projektről további részleteket az alábbi oldalon talál:
http://www.mvgyosz.hu/tavszem/


A szolgáltatás tesztje

Az MVGYOSZ annak érdekében, hogy felmérje a jelentkező igényeket, azok típusait és gyakoriságát, illetve megismerje az igénybevevők véleményét és tapasztalatait a Távszem szolgáltatásról, látássérült tesztelők jelentkezését várja. Mivel a Távszem applikáció egyenlőre csak IOS rendszerrel működő telefonokra tölthető le, a teszteléshez és a szolgáltatás igénybevételéhez IPhone okostelefonra van szükség. Továbbá a szoftverbe való bejelentkezéshez érvényes MVGYOSZ vagy tagegyesületi tagi jogviszony szükséges.
A szolgáltatás tesztelésének ideje 2019 július 1,  2019 december 31. Ez idő alatt a saját Iphone készülékkel rendelkező tagjaink már igénybe vehetik a lehetőséget és tetszés szerint véleményezhetik azt.
Továbbá az MVGYOSZ,  gondolva azon sorstársakra, akik nem rendelkeznek kellő ismerettel a jelzett készülék és szoftverének kezeléséhez, mentorokat biztosít, akik díjmentesen segítenek mind a telefon, mind a szoftver használatának elsajátításában. A mentorok segítségére bármely  tagtársunk díjmentesen igényt tarthat. A Baranya megyei egyesület mentora Rauch Róbert, akinek elérhetőségét megtalálják honlapunkon a „távszem” menüpont alatt. (www.pecsivakok.hu/tavszem.phpu)


Iphone készülékek a tesztelőknek
Azon egyesületi tagok számára, akik részt vennének a tesztelésben, de nem rendelkeznek okostelefonnal, illetve az túl régi és elavult a Távszem alkalmazás működtetéséhez, az MVGYOSZ a tagegyesületeken keresztül, meghatározott számú Iphone 7 készüléket biztosít. Az MVGyOSz és a Baranya megyei szervezet a lehetőséget az alábbi feltételekkel nyújtja:

1.
A Baranya Megyei egyesületnek első körben 22 db készülék szétosztására van lehetősége, melyre az erre a célra kialakított szándéknyilatkozat kitöltésével és az egyesületnek való elküldésével lehet jelentkezni. Készülékre kizárólag azon személy  adhat be igényt, aki rendezett tagi jogviszonnyal rendelkezik a Baranya megyei egyesületnél.  
Beadási határidő 2019 április 30.
A beérkező igényeket az elnökség által felállított 3 fős bizottság fogja elbírálni május 15.-ig. A döntésről, a készülékek átvételéről, a szerződés aláírásáról, a mentor igénybevételéről ezt követően kapnak tájékoztatást a jelentkezők.

2.
A kedvezményezett személy jogosulttá válik az Iphone 7 készülék hosszú távú használatára, és igénybe veheti a Távszem alkalmazást, valamint a Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesületének mentori szolgáltatását, amelyben segítséget kérhet az Iphone készülék használatának elsajátításában, a Távszem és az egyéb mobiltelefonos alkalmazások kezelésében.

3.
A kedvezményezett személy aláírt szerződésben vállalja, hogy együttműködik a megyei egyesület mentorával, illetve rajta keresztül a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével, és segítséget nyújt a Távszem alkalmazás további fejlesztéséhez azáltal, hogy rendszeresen, de (*2019 december 31-ig) legalább nyolc különböző alkalommal igénybe veszi a Távszemet, videokapcsolaton segítséget kér a Távszem operátoraitól, tapasztalatait pedig az erre kialakított felületek valamelyikén megosztja a Távszem fejlesztőivel, illetve a megyei egyesület mentorával.

4.
Kedvezményezett személy tudomásul veszi, hogy az Iphone 7 készülék az MVGYOSZ kizárólagos tulajdona marad, az igénybevevők így csak a használati jogot nyerik el. Ennek következtében a szóban forgó készülék nem adható tovább semmilyen formában, legyen az értékesítés, bérbe vagy kölcsönbe adás, valamint a kedvezményezettek nem ruházhatják át a használati jogot sem másra.

6.
Kedvezményezett személy nyilatkozik arról, hogy az Iphone 7 készülék és a Távszem alkalmazás használatához rendelkezik a megfelelő ismeretekkel, illetve amennyiben nem, úgy a Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesülete mentorának szolgáltatását veszi igénybe, aki minden segítséget megad ahhoz, hogy a legfontosabb felhasználói készségek elsajátíthatóak legyenek. Ezek a következők: Készülék be és kikapcsolása, az egyes alkalmazások és szolgáltatások elindítása, navigálás a készülék rendszerében, híváskezdeményezés és hívásfogadás, internethez csatlakoztatás, alkalmazások telepítése, a Távszem alkalmazás teljeskörű használata.
Kedvezményezett személy akkor lesz jogosult az Iphone 7 készülék használatára, ha ezen készségek birtokában van, és erről a mentor is meggyőződik. 

7.
Kedvezményezett vállalja, hogy a készülék üzemeltetéséhez és a Távszem teszteléséhez szükséges feltételeket saját költségén teremti meg. Például: Sim kártya és a hozzá kapcsolódó bármilyen előfizetés igénylése, internetkapcsolat működtetése a telefonon. Ennek technikai kivitelezéséhez a mentor szintén a kedvezményezett rendelkezésére áll.

8.
Amennyiben az MVGYOSZ bizonyítani tudja, hogy ezen feltételek közül valamelyik nem teljesül, megvonhatja a kedvezményezett használati jogát, és visszakövetelheti a mobilkészüléket. A feltételek maradéktalan teljesülése esetén viszont az MVGYOSZ a tesztidőszak befejeztével sem kéri vissza az Iphone készülékeket, annak használati joga tartósan a kedvezményezetteket illeti, akik az átvételtől számított 2 év elteltével automatikusan az Iphone készülék tulajdonosaivá válnak.

9.
A telefonok igénybevételének szándéka, a jelen feltételek maradéktalan elfogadása mellett, a mellékelt  jelentkezési adatlap maradéktalan kitöltésével és annak az egyesület irodájába való eljuttatásával lehetséges. Ez történhet személyesen, postai beküldéssel, vagy szkennelt változat az iroda@pecsivakok.hu címre emailen való beküldésével.

10.
Túljelentkezés esetén előnyben részesítjük azokat, akik
- egyedülállók vagy;
- a családban / háztartásban több látássérült is lakik;
- nincs  okostelefon készüléke;
- önkéntes tevékenységgel segítette a VGYBME szervezetét, vagy támogatta valamilyen módon a közösséget;
- másik működőképes IPhone készüléket ajánl fel a VGYBME részére.

11.
Nem igényelhet Iphone tesztkészüléket azon személy,  aki 
-	a bíráló bizottság tagja, 
-	aki nem tagja a Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesületének;
-	aki ugyan tagja az egyesületnek, de nem rendezte éves tagdíját;
-	olyan személy, aki 2017 szeptemberében már részesült Iphone adományban;
-	aki nincs olyan képességek birtokában, hogy elsajátítsa és használja a Iphone készüléket és a Távszem  szolgáltatást;
-	valamint olyan személy, aki más egyesületen keresztül is igényelt és nyert a Távszemm projekthez tartozó tesztkészüléket!

Az Iphone tesztkészülékek igényléséhez az innen letölthető szándéknyilatkozatot kell kitölteni és irodánkba eljuttatni:
 Szándéknyilatkozat letöltése 

VGYBME elnökség
Pécs, 2019. április 01.